I begyndelsen af 1970’erne opkøbte virksomhedens grundlægger Poul W. Nielsen ganske tilfældigt en jernbane, som skulle udskiftes. Dette køb var startskuddet til Kvistgaard Jern & Metal A/S.

Igennem de første år var virksomhedens drift primært baseret på køb og salg af jern og batterier. Det meste blev solgt til andre genvindingsvirksomheder i Danmark.

I 1984 flyttede Kvistgaard Jern & Metal A/S til det nye industriområde på Hejreskovvej i Helsingør Kommune. Her har Kvistgaard Jern & Metal A/S en plads på ca. 10.000 m2.

I slutningen af 1989 blev firmaet omdannet til et aktieselskab, hvor af 50% af firmaet blev solgt indenfor familien. Denne omlægning betød en ny tid for Kvistgaard Jern & Metal A/S. Hvor man før baserede al handel på indland, begyndte man nu 100% at koncentrere sig om import og eksport til og fra markeder omkring Danmark.

På grund af Kvistgårds beliggenhed midt i mellem de nordeuropæiske lande, er det derfor en naturlig ting, at der bliver handlet mellem de forskellige lande. Materialer, som kommer fra nord, bliver samlet, sorteret, bearbejdet og videresendt til andre lande i det meste af verdenen.

Materialer sydfra bliver enten kørt direkte til Danmark for at blive bearbejdet eller kørt til lager i Danmark, Sverige eller Nordtyskland, hvorfra varen lastes i skibscontainere eller bulkskibe og sendt ud til fjerne destinationer.

Miljørigtig håndtering af jern og metaller

Kvistgård Jern & Metal A/S vil gennemføre alle nødvendige aktiviteter vedr. bearbejdning/håndtering af jern/metaller og kabler med mindst mulig forurening af miljøet og med så effektiv og lille forbrug af energi og hjælpemidler som økonomisk muligt.

Vi vil overholde gældende miljølovgivning, miljøbestemmelser og vilkår i vores miljøgodkendelse, og herudover vil vi under hensyntagen til de tekniske og økonomiske forhold vurdere hvorledes vi håndtere de modtagne råvarer miljømæssigt korrekt.

I firmaet har vi et miljøstyringssystem, som lever op til kravene i følgende certifikater:

ISO – ISO 14001:2004

AQSIQ – Licence no.: A208040252 (Licence of registration for overseas supplier enterprise of imported scrap materials)

Kontakt os

Telefon

+45 4913 9744

Address – Danmark

Hejreskovvej 5-7, 3490 Kvistgård

Address – Sverige

Fjärde Tvärgatan 17, SE 26135 Landskrona