I begyndelsen af 1970’erne opkøbte virksomhedens grundlægger Poul W. Nielsen ganske tilfældigt en jernbane, som skulle udskiftes. Dette køb var startskuddet til Kvistgaard Jern & Metal A/S.

Igennem de første år var virksomhedens drift primært baseret på køb og salg af jern og batterier. Det meste blev solgt til andre genvindingsvirksomheder i Danmark.

I 1984 flyttede Kvistgaard Jern & Metal A/S til det nye industriområde på Hejreskovvej i Helsingør Kommune. Her har Kvistgaard Jern & Metal A/S en plads på ca. 10.000 m2.

I slutningen af 1989 blev firmaet omdannet til et aktieselskab, hvor af 50% af firmaet blev solgt indenfor familien. Denne omlægning betød en ny tid for Kvistgaard Jern & Metal A/S. Hvor man før baserede al handel på indland, begyndte man nu 100% at koncentrere sig om import og eksport til og fra markeder omkring Danmark.

På grund af Kvistgårds beliggenhed midt i mellem de nordeuropæiske lande, er det derfor en naturlig ting, at der bliver handlet mellem de forskellige lande. Materialer, som kommer fra nord, bliver samlet, sorteret, bearbejdet og videresendt til andre lande i det meste af verdenen.

Materialer sydfra bliver enten kørt direkte til Danmark for at blive bearbejdet eller kørt til lager i Danmark, Sverige eller Nordtyskland, hvorfra varen lastes i skibscontainere eller bulkskibe og sendt ud til fjerne destinationer.

Miljørigtig håndtering af jern og metaller

Kvistgaard Jern & Metal A/S vil gennemføre alle nødvendige aktiviteter vedr. bearbejdning/håndtering af jern/metaller og kabler med mindst mulig forurening af miljøet og med så effektiv og lille forbrug af energi og hjælpemidler som økonomisk muligt.

Vi vil overholde gældende miljølovgivning, miljøbestemmelser og vilkår i vores miljøgodkendelse, og herudover vil vi under hensyntagen til de tekniske og økonomiske forhold vurdere hvorledes vi håndtere de modtagne råvarer miljømæssigt korrekt.

I Kvistgaard Jern & Metal A/S har vi et kvalitets og miljøstyringssystem, som lever op til kravene i følgende certifikater:

ISO 9001:2015 (Klik herfor at se certifikat)

ISO 14001:2015 (Klik herfor at se certifikat)

EU persondataforordning

I henhold til Persondataforordningen skal Kvistgaard Jern & Metals kunder oplyses, om hvilke personoplysninger der opbevarer om hver kunde.

• Dit navn

• Din adresse

• Dit telefonnummer

• Kørekorts nr. eller andet nr. som kun kan forbindes med kunden (F.eks. pas nr)

Formålet med denne registrering er, at vi skal kunne dokumenter affalds- og penge strømme

• Du har ret til at gøre indsigelse imod, at vi har disse oplysninger.

• Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret.

• Du har ret til at få dem rettet, hvis der er fejl.

• Du kan klage til Datatilsynet.

Som det ses ovenfor, har Kvistgaard Jern & Metal A/S ikke såkaldte personfølsomme oplysninger, men alene de nødvendige oplysninger for at kunne registrere penge og affaldsstrømme. Oplysningerne anvendes alene til de nævnte formål og formidles ikke eksternt.


Kvistgaard Jern & Metal A/S kan altid kontaktes for eventuelle spørgsmål:


Telefon: 4913 9744

Mail: info@kjm-as.com


Kontakt os

Telefon

+45 4913 9744

Address – Danmark

Hejreskovvej 5-7, 3490 Kvistgård

Address – Sverige

Fjärde Tvärgatan 17, SE 26135 Landskrona